Tuesday, January 27, 2009Үнэт цаасны зах зээл дээрх үйл ажиллагаа

АМЬДРАЛ.....!


********************* АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ *****************

******************** МИКРО ЭДИЙН ЗАСАГ *******************

******************** МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГ *******************

********* БИЗНЕС-ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИК **********

****************** МЕНЕЖМЕНТИЙН УХААН *****************

************** САНХҮҮ, САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ **************
 • ЛЕКЦ: Мөнгөний түүх Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Мөнгөний онол, эрэлт, нийлүүлэлт Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Хувьцаа, хувьцааны үнэлгээ Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Бонд, бондын үнэлгээ Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Санхүүгийн эрсдэл ба өгөөж Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Протфелийн онол-1 Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Протфелийн үнэлгээ-2 Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Санхүүгийн шинжилгээ Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: ОУ-ын валютын харилцаа ба систем Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: ОУ-ын валютын зах зээлийн арилжаа Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Онлайн брокерын пүүс буюу платформ Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Санхүүгийн ЗЗ-ийн техник шинжилгээ-1 Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Санхүүгийн ЗЗ-ийн техник шинжилгээ-2 Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Арилжааны сэтгэл зүй Унших/Татах

****************** БИЗНЕСИЙГ УДИРДАХУЙ *****************
 • ЛЕКЦ: Маркетинг төлөвлөгөө боловсруулах Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Стратеги, стратеги менежмент Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Бизнес төсөл боловсруулах арга зүй Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Байршил ба байршлын сонголт Унших
 • ЛЕКЦ: Дотоод нэгж хэсгийн байршил Унших
 • ЛЕКЦ: БМ ба нөөцийн удирдлага Унших
 • ЛЕКЦ: Хэрэгцээт материалын төлөвлөлт Унших
 • ЛЕКЦ: Дотоод Аудит Унших/Татах
 • ЛЕКЦ: Таамаглал Унших

********************** ТАНИН МЭДЭХҮЙ ***********************
 • ТМ: Өөрийгөө танихуй Унших/Татах
 • ТМ: Бие хүний зах төлөв Унших/Татах
 • ТМ: Удирдагч гэж хэн бэ? Унших
 • ТМ: Инфляци ба дифляци Унших
 • ТМ: Японы менежментийн "5s" зарчим Унших/Татах
 • ТМ: Дэлхийн улс орнуудын жагсаалт Унших

Blog-той холбоотой зөвлөгөө өгөх утас: 9664-4866